Levensbegeleiding / geestelijke begeleiding

VERSTORING:

Levensbegeleiding en geestelijke begeleiding zijn processen die in elkaar (kunnen) overlopen. De lichamelijke en geestelijke dimensie van het leven zijn onlosmakelijk in en met elkaar verweven. De interactie of beweging die plaatsvindt binnen deze dimensies geeft het leven vorm en kleur en zo vindt het een weg naar binnen en naar buiten, doorheen ons psychisch en sociaal leven. Die beweging kan verstoord raken of tot stilstand komen. Je ziel raakt bekneld. Dat kan leiden tot onrust, verdriet, energieverlies, uitputting, depressiviteit en andere soms vage klachten en ongemakken.

 

Kees Waaijman zegt het zo (in tijdschrift Speling 2018/3): 'Iemand die de weg kwijt is, heeft meer nodig dan een wegwijzer. Hij is in de war en gedesoriënteerd, kan de draad van zijn eigen verhaal niet meer volgen en is het spoor bijster. In het ergste geval heeft hij het contact met zijn levensweg verloren.'

 

Je zegt misschien, zoals veel mensen, ‘maar dat geestelijke, daar heb ik niets mee’. Toch, als je naar je leven gaat kijken, als je onder ogen durft komen wat zo moeilijk lijkt, wordt je als vanzelf geconfronteerd met het feit dat je weliswaar je gedragingen kunt proberen te veranderen, maar niet dat wat als Leven naar je toekomt. De uitdaging is om daar een weg mee te vinden. Waar het om gaat is dat jij JOUW weg vindt.

 

ZINGEVINGSKADERS:

Omdat mensen altijd al hebben gezocht zijn vanuit de verschillende tradities zingevingskaders ontstaan.

Als je de bijbel leest, kom je in het boek Psalmen teksten op het spoor die spreken over de gegane wegen door de geschiedenis heen. Wegen die zijn gevormd, daar waar de voetstappen van al die mensen die voor ons over die paden zijn gegaan, sporen achterlieten. Zo dat wij er nu veilig over heen kunnen gaan. Deze wegen brengen ons in contact met voorbije generaties, aldus Waayman. Ze helpen ons denken over de traditie. De Psalmen zijn zulke ingesleten sporen, ingegrifte ervaringen en hoe vreemd ze ook in eerste instantie lijken, ze kunnen ook een diepe vertrouwdheid aanboren of oproepen.

 

Meditatie/contemplatie is in onze tijd ook een praktijk die veel mensen gebruiken om uit te komen bij hun innerlijk. Maar als je gaat mediteren kom je er al snel achter dat het niet zo eenvoudig is te zitten en te blijven zitten. Je wordt er onrustig van, omdat je ontdekt dat het niet mogelijk is je gedachten uit te bannen. Meditatie is geen kunstje maar een praktijk. Je kunt het alleen maar beoefenen en in die oefening misschien een spoor vinden voor jouw eigen weg.

Boeken, geschriften, rituelen kunnen een mens helpen en ondersteunen bij het vinden van een weg. 

 

BEGELEIDER:

Vanouds is het zo dat mensen die die weg zelf al gaan, tochtgenoot kunnen zijn voor mensen die ook willen zoeken. Voor de begeleider is zo’n nieuwe weg net zo spannend als voor de begeleide. Beiden weten namelijk niet wat komt. Wat de begeleider meebrengt is de ervaring van een doorleefde spiritualiteit. De geestelijk begeleider heeft dus geen antwoorden, maar zij kent de wegen waarlangs de zoektocht zich afspeelt.

 

GESPREK:

Loop je vast of heb je iemand nodig om mee te zoeken naar jouw weg? Ik kan een tijdje met je meegaan. Om in zicht te brengen wat de moeite waard is om aandacht te geven, om richting te wijzen, op valkuilen te attenderen, illusies te ontmaskeren. Om sporen van jouw unieke weg te vinden. We gaan daartoe samen in gesprek en laten het leven zelf de weg wijzen. Gewoonlijk spreek ik af bij mensen thuis.

 

TARIEVEN: worden bepaald in onderling overleg.

 

VGVZ:

Voor leden van de VGVZ geldt een accreditatie van 8 studiepunten als ze een begeleidingstraject volgen bij een geestelijk begeleider die aangesloten is bij Gaandeweg. Een traject bestaat uit een kennismakingsgesprek, waarin de begeleidingsvraag verhelderd wordt, en 6 begeleidingsgesprekken. Dit traject levert 8 studiepunten op en je ontvangt na afloop een certificaat.  Het tarief voor dit traject bedraagt € 420,00.

  Van Cloudtstraat 28, 6171 NS Stein

  Telefoon: +31646182821

KVK  Nummer. : 56838239

© Copyright. All Rights Reserved.